Sümbül Efendi Mahallesi, Havacı Şinasi Sokak, 1308 ada, 7–8 parselde bulunmaktadır.

Sümbül Efendi Mahallesi, Havacı Şinasi Sokak, 1308 ada, 7–8 parselde bulunmaktadır. Bina kuzey yönünden yanındaki binaya bitişik, diğer cephelerden ise açıktır. Yapı hemen hemen bir kat yüksekliğinde dolgu olduğu tahmin edilen bir kat üzerine tek katlı olarak inşa edilmiştir. Önünde bir ucundan çeşmeyle sınırlanan bir bahçe bulunmaktadır.
Mektep binasının karşısında köşede Ali Fakih Camii bulunur. Bina sıbyan mektebi olarak inşa edilmiş ancak günümüzde bu işlevini kaybetmiş ve konut olarak kullanılmaktadır.

Bahçeye giriş doğu cephesinden yapılmaktadır. Taş bir merdiven çıkılarak ulaşılan sahanlıktan güney yönünden bir kapı ile binaya girilmektedir.

1308 ada 7-8 parselde yer alan Ali Fakih Sıbyan Mektebi, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir. 10/10/2006 tarihinde proje ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır. Bundan sonra mühendislik projeleri hazırlanmıştır.

Tamamen kaybolmuş olan avludaki kemer ve sütunlar onaylı projeler doğrultusunda kurul kararı gereği araştırma kazısı yapılarak yeniden ortaya çıkarılmış yeni çıkan özgün izler doğrultusunda restorasyon projeleri revize edilerek İstanbul IV nolu Koruma Kurulu onayına sunulmuş ve projeler doğrultusunda rekonstrüksiyonu yapılmıştır.

Yapının tamamen yok olmuş olan, muhdes duvar ve eklentilerden arındırıldıktan sonra yapının özgün olmayan çatı kaplaması kaldırılarak özgün beden duvarlarına ulaşılmıştır. Yapının bir bölümünde ortaya çıkan izler doğrultusunda onaylı projesine göre imalatı gerçekleştirilen özgün kubbe üst çatı örtüsü yapılmıştır. Cephede günümüzde kapalı olan pencereler eski formlarına uygun olarak yeniden oluşturulmuştur. 2009 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın