Balat Mahallesi, Vodina Caddesi, 2309 ada 17 ve 18 parseller üzerindeki tarihi eser yapı önce projelendirilip sonrasında restore edilerek hayata kazandırılmıştır.

Balat bölgesinde bulunan 18. yy. Sivil Mimarlık Örneği olan kagir yapı kompleksi ikiz olarak inşa edilmiştir. Binaların cepheleri ve planlaması tamamen simetriktir.

Fiziksel ve çevresel etkilerden oldukça tahrip olmuş bir şekilde olan yapının ayakta durmakta zorlanan kemerli özgün kapıları en belirgin özelliklerinden biridir. Binalarda çökmelerin yaşanması, çöken kısımların katlar içinde olması ve insanların verdiği zararlar sayılabilecek en büyük bozulmalardandır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapının mevcut olan özgün niteliği korunarak Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu onaylı projeleri kapsamında restorasyon ilkeleri doğrultusunda çalışmalar 2008 yılında tamamlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın