Sadrazam Bayram Paşa tarafından Haseki Külliyesi yakınında inşa ettirilen medrese, sıbyan mektebi, sebil, çeşme, türbe ve tekkeden müteşekkil külliyenin medresesi Haseki Caddesi ile Haseki Kadın Sokak’larının köşesindedir.

Hassa başmimarı Kasım Ağa’nın eseri kabul edilir. Klasik plan uygulanan yapının, kare planlı avlusunun etrafı hücreler ve dersane ile çevrilmektedir. Dershane 2 katlı pencere ile aydınlatılmıştır. Zemin seviyesinde 14 hücresi vardır. Medrese çeşitli tarihlerde tamir geçirmiştir. İlk tespit edilen tarih 1284 (1865)’dir. 1969’a kadar tamiratlar devam etmiştir.

Haseki Sultan Mahallesi, 1129 ada, 31-32-33-34-35-36-82 parsellerde bulunan Bayrampaşa Medresesi ve Giriş Yapısı’nın rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve 18/07/2012 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projeleri de hazırlatılmış ve yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın