Cerrahpaşa Mahallesi, Haseki Kadın Sokak, 1132 Ada 53 Parsel üzerinde yer almaktadır.

Sadrazam Bayram Paşa tarafından Haseki Külliyesi yakınında 1634-35’te inşa ettirilen medrese, sıbyan mektebi, sebil, çeşme, türbe ve tekkeden müteşekkil külliyenin medresesi (Bayrampaşa Medresesi) Haseki Caddesi ile Haseki Kadın Sokak’larının köşesindedir. Hassa başmimarı Kasım Ağa’nın eseri kabul edilir.

Cerrahpaşa Mahallesi, Haseki Kadın Sokak, 1132 Ada 53 Parsel üzerinde yer alan Bayrampaşa Medresesine Ait Derviş Hücreleri’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlatılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış, onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın