Medrese yapısı tek katlı ve kagir olup ön ve yan cephelerinde kemerli pencereleri bulunmaktadır.

Kubbesi olan yapının arka cephesinde büyük bir alanı çökmüş ve yapı genelolarak harap durumdadır.

1459 ada 44 parselde yer alan Benlizade Medresesi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve tüm tesisat projelerinin hazırlatılması amacıyla İl Özel İdaresi’ne ödenek başvurusunda bulunulmuş ve ödenek temin edilmiştir. İl Özel İdaresi’nden temin edilen ödenekle söz konusu yapıya ait projeler hazırlatılmış ve onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Koruma Kurulu, projeleri incelemesi esnasında yapı yerinde olmadığından kazı kararı almıştır. Alanda kazı çalışmaları tamamlanmış olup, Koruma Kurulu’nda projelerin onay süreci devam etmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın