1850 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulmustur. Eski adı Valide Mektebi olan kurum Türkiye’nin ilk sivil lisesidir.

Cağaloğlu Lisesi 1850 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulmuştur. Eski adı Valide Mektebi olan kurum Türkiye’nin ilk sivil lisesidir.

Molla Fenari Mahallesi, Türbedar Sokak, 293 ada 2 parselde yer alan Cağaloğlu Lisesine ait Müştemilat Yapısının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri teslim alınmış ve Belediyemizce incelenmesinin ardından Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın