Alemdar Mahallesi, 40 ada 6 parsel üzerinde yer almaktadır.

Sultan II. Mahmud tarafından 1819’da Osmanlı sarayı Haremi’nden Cevri Kalfa’nın anısına yaptırılmıştır.

Cevri Kalfa Sıbyan mektebi, İstanbul Sıbyan mektepleri arasında en büyük ölçüdeki yapıdır. XIX. yüzyıl ampir üslubunda yapılan bu mektep iki kattan meydana gelmiştir. Çeşmenin hemen yanındaki üç katlı bölüm bölüm Sultan II. Abdülhamid (1876–1909) döneminde eklenmiştir

Özgün işlevi Sıbyan mektebi olan yapı bir süre bu amaçla kullanıldıktan sonra 1858 tarihinde kız sanat mektebi olarak kullanılmaya başlanmış, Cumhuriyet döneminde 1929-1930 arasında kısa bir süre devlet Basımevi’nin matbaacılık okulu olmuş,1932’de Adliye sarayı yangını nedeniyle bazı mahkeme daireleri tarafından kullanılmış, bir sürede Başbakanlık Arşivi’nin Deposu olarak hizmet vermiştir. 1945-1946’da Elli dokuzuncu İlkokul olarak tekrar mektep haline getirilmiş, 1955’ten itibaren de özgün adını geri kazanmışsa da, 1980’den sonra yine farklı amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır.

2008 yılında restorasyonu yapılmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın