Bizans devrinde Mese adı verilen ve Ayasofya Meydanı’ndan başlayıp Edirnekapı’ya kadar uzanan iki tarafı üzeri örtülü sütunlarla çevrili ana caddeye Osmanlı devrinde Divanyolu deniyordu.

Fâtih devrinden itibaren Topkapı Sarayı’nda salı günleri sabah namazından sonra toplanan Divan-ı Hümayun üyelerinin kullandığı yol olduğu için Divanyolu adıyla anılan cadde kurulduğu tarihten beri İstanbul’un can damarıydı. Türk devrinde şehrin ana arteri ve tören yolu olma özelliğini korumakla beraber ciddi bir dönüşüm geçirmiş, zaman zaman daralıp genişleyerek harika sürprizler hazırlayan uzun bir ‘yol’ haline getirilmiştir.

İstanbul Metropolitan alanın doğal ve tarihi çevresi, yolları, meydanları ile bir bütün olarak binaların estetik yönden tamamlayıcı güzel bir görünüme kavuşturulması amacı ile tamamladığımız çalışmalar içerisinde yer alan Divanyolu, Yeniçeriler, Gedikpaşa Caddeleri

Divanyolu, Yeniçeriler ve Gedikpaşa Caddesi 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Yapım İşi ” kapsamında çalışma alanı dahilinde 24 ada ve 110 adet yapı bulunmaktadır. Bunların 40 adet yapı Tescilli Eser olduğundan 70 adet bina cephesinde düzenlemeler yapılmıştır.

28.10.2009 tarihinde başlayan ve 06.07.2010 tamamlanan iş kapsamında yapılan uygulamalar şunlardır:

Alüminyum kompozit panelli cephe estetiği düşünülmeden inşa edilmiş yapılarla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesinden bir danışman öğretim görevlisiyle tarihi çevrenin kimliğine uygun yeni tasarımlar yapılmıştır. Bu tasarımlar konusunda mülk sahiplerinin de fikirleri alınmış üç boyutlu görseller üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.
Cephe boyası için pastel tonlarda yapılan renk seçimleriyle ağır kütle etkisi veren betonarme yüzeylerin daha yumuşak bir etki bırakması sağlanmıştır.
Tarihi Çevrenin kimliğine uygun olan kaplama malzemeleri (Prekast elemanlar, EPS Polistren Köpük Kat Silmesi, Pencere Sövesi vb) cephelerde uygulanmıştır.
Cephe estetiğine aykırı ve görüntü kirliliği yaratan tabela, klima vb. elemanların düzenlenmesine ilişkin öneriler getirilmiş ve mülk sahipleriyle ortak bir karara varılarak en uygun tabela modeli ve rengi seçilmiş, cadde boyunca tek tipte tabela uygulamasına gidilmiştir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın