Ashab-ı kiram’ın muhaddislerindendir.

Peygamber efendimizden 1100 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Medineli (ensar) olup ikinci akabe biatına katılmış ve on iki gazaya iştirak etmiştir.H.74 yılında 86 yaşında iken Müslüman Arapların İstanbul’u muhasarası sırasında şehid olmuştur. Türbenin inşa tarihi h.1146’dır. Türbe medrese avlusunda iken medrese yıkılınca tek kalmıştır.

Dervişali mahallesi, Kariye Türbesi sokak, 2607 ada 2 parselde yer alan Ebu Said-İl Hudri Türbesi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın