Sebilküttap şeklinde düzenlenmiş bir sıbyan mektebi-sebil ikilisnden, üç adet çeşmeden ve hazireden oluşan, küçük kapsamlı bir külliye niteliğindeki bu yapı grubu 1136-1137/1723-1724 arasında Divan-ı Hümayun Başçavuşu Ebubekir ağa tarafından inşa ettirilmiştir.

Yüzyılımızın ortalarında harap durumda olan bu topluluk 1950’li yıllarda çevredeki birçok tarihi eserin ortadan kalkmasına sebep olan cadde genişletme çalışmaları sırasında onarılmış, sebilküttab binası 1967’de çocuk kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır. Mektebin duvarları bir sıra kesme taş ve iki sıra tığladan almaşık düzende inşa edilmiş, iki sıra kirpi saçakla donatılmıştır. Doğu yönünde küçk bir avlu yer almakta, avluyu kuşatan almaşık örgülü ve kirpi saçaklı duvarda, doğuya açılan tali bir kapı bulunmaktadır. Ebubekir Ağa bu yapıyı klasik Osmanlı mimari üslubunun son günlerini yaşadığı Lale Devri’nde inşa ettirmiştir. Bu yüzden sivri kemer ve baklavalı başlık gibi klasik üsluba bağlanan mimari öğelerin yanısıra, Lale Devri’ne özgü istiridye kabuğu motifleri görülmektedir.

855 ada 5 parselde yer alan Ebubekir Paşa Sıbyan Mektebi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon hazırlatılmış ve onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Onay işlemleri halen devam etmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın