Davutpaşa’da Bekar Bey Tekkesi civarında Cerrahpaşa Hastanesi’nin yanındadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Uzun yıllardan beri kullanılmayan yapı iki katlıdır. Dikdörtgen planlı olan mektebin yol tarafındaki cepheden girişi vardır. Bu cephenin üst katında üç pencere bulunmaktadır.

Kürkçübaşı Mahallesi 2390 ada 3 parselde bulunan Elhaç Ahmet Ağa Sıbyan Mektebi, amacına uygun hizmetlerde kullanılmak üzere mülk sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir.

Yapının 2006 yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış ve 2007 yılında Koruma Kurulu’ndan onaylanmıştır. Bundan sonra mühendislik projeleri hazırlanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın