Emir Buhari Tekkesi, Nakşibendi tarikatını İstanbul’a getiren ve “Emir Buhari” olarak anılan Buharalı Şeyh Ahmet Efendi (ö:1516) tarafından 1512-13 (H.918) yılında kurulmuştur. Şeyh Ahmed Efendi’nin gömülü olduğu Unkapanındaki Emir Ahmed Buhari Tekkesi’nden sonra İstanbul’da faaliyete geçen ikinci Nakşibendi tekkesi Emir Buhari Tekkesi olmuştur.

Emir Buhari Tekkesi, Atik Mustafa Paşa Mahallesi’nde, 2871 ada, 1 parsel üzerinde yer almaktadır.

Mülkiyeti Vakıflar İdaresi’ne ait olan tekke yapısı, 2005 yılında tahsis edildiğinde sadece 3 duvarı ayakta kalmıştı. Emir Buhari Tekkesi’nin projeleri 2006 tarihinde İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak hazırlatılmış ve yine aynı yıl içinde Koruma Kurulundan onaylatılmıştır. 2006 tarihinde imzalanan sözleşme ile Restorasyonuna başlanmıştır. 1 yıl içinde çalışmaları tamamlanmış olan Emir Buhari Tekkesi şu an mescid olarak kullanılmaktadır.

EMİR BUHARİ TEKKESİ HAREM-SELAMLIK YAPISI

Emir Buhari Tekkesi bahçesi içerisinde Harem- Selamlık binası da yer almaktadır. Kuzeybatı bölümü selamlık, güneydoğu bölümü de harem olarak tasarlanmış yapının bu iki ayrı bölümü tek yapı içindedir. Harem bölümünün doğusunda, bitişik olarak bir çamaşırhane yer almaktadır. Çamaşırhanenin doğusunda bir hazire, hazirenin doğusunda ise bir bahçe bulunmaktadır.

Emir Buhari Tekkesi’nin restore edildiği dönemde (2007 yılı) , günümüze ulaşmayan selamlık binasının üzerindeki niteliksiz yapılar temizlenmiş, kazı yapılarak, binaya ait moloz taş, kagir temeller büyük oranda açığa çıkarılmıştır Harem selamlık binasının temel kalıntıları üzerindeki niteliksiz yapılar temizlenmiş, kazı yapılarak, binaya ait moloz taş, kagir temeller büyük oranda açığa çıkarılmıştır.Kısmen tek, kısmen iki katlı olan yapı harem-selamlık kısımları ayrı ayrı girişleri olan tek bir binadır. Ortak yaşama mekanlarına, iç kısımlarda koridorlar ile harem-selamlık arasında geçişlere, ortak bir mutfağa, çamaşırhaneye sahip olan bu bina, mekan organizasyonu ile olduğu kadar, cephe düzeni, oranları ve de mimari süslemeleri ile restitüsyon önerisine örnek teşkil etmiştir.Yapım sistemi moloz taşlardan oluşan kagir temeli dışında günümüze kadar ulaşamamış olan bu yapının ahşap konstrüksiyon üzeri dışta ahşap kaplamalı, içte bağdadi çıtası üzeri sıvalı olarak projelendirilmiştir. Yapı ahşap konstrüksiyon olarak inşa edilmiş olup ahşap kaplama işleri, sıva ve boya uygulamaları ve özgün detaylar restorasyon projesine uygun olarak uygulama süreci tamamlanmıştır.

Çevre düzenleme çalışmaları yapıldıktan sonra 21.09.2012 tarih itibariyle çalışmalar sonlandırılmış olup, tekke harem selamlık binalarının restorasyon çalışmaları sonlandırılmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın