Şehzadebaşı’nda Kemal Paşa Camii’nin yanındadır. Zeyneb Feride hanım tarafından, 20. yüzyılın ilk yıllarında inşa ettirilmiştir.

Şehzadebaşı’nda Kemal Paşa Camii’nin yanındadır. Zeyneb Feride hanım tarafından, 20. yüzyılın ilk yıllarında inşa ettirilmiştir. Türbede Zeyneb Feride Hanım ve eşi Selanik valisi Hasan Fehmi Paşa medfundur.

Kemalpaşa Mahallesi, Şirvanizade sokak, 926 ada 40 parselde yer alan türbe ve hazirenin projelendirmesi Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Hazırlanmış olan projeler onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın