1. Süleyman (Kanuni) dönemi 0520-1566) vezirlerinden Haydar Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Çeşme, çifte hamam ve mescitle birlikte bir külliye oluşturan medresedir.Külliyedeki kitabeye göre yapım tarihi 977/1569’dur. Tarihi kaynaklar ilk müderris olan Bedreddin Mahmud Habaıı’nin bina tamamlanmadan, 974/1566’da arandığını belirtmektedir. Kirabede “merhum” olarak anılan Haydar Paşa 1563’te ölmüş ve eserlerinin tamamlanışını görememiştir.

Cibali Mahallesi, Haydar Caddesi ile Haydar Hamamı Sokağı kesişiminde, 2183 ada 17 parselde yer alan Haydarpaşa Medresesi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılarak Koruma Kurulu’na sunulmuştur.
Koruma Kurulu, projeleri incelemesi esnasında kazı kararı almıştır ve alanda Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde kazı çalışmaları devam etmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın