Banisi İstanbul Kadısı Elhac Halil Efendi’dir.

Atikali Mahallesinde Hasan Fehmi Paşa Caddesi ile Saray Ağası Caddesi’nin birleştiği köşededir. Dershane ve hücreler avlunun etrafında sıralanır. 1792’de 7 hücreli olarak görülen medresenin güneydoğusunda yer alan dershanenin yanında iki kare, bir dikdörtgen planlı üç hücre bulunur.

Atikali Mahallesinde, 1364 ada, 35 parsel üzerinde yer alan Kaba Halil Medresesi’nin 2007 yılında proje ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmış, onay için Koruma Kuruluna iletilmiştir. Yapının rölöve ve restitüsyon projeleri 06/02/2013, restorasyon projesi ise 30/07/2013 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurul onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projeleri de hazırlatılmış ve yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır.

Onaylı projeler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın