Kasım Ağa Sıbyan Mektebi Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Beden duvarı kesme taştan olan yapının çatısı bozulmuştur. Çatısı çöktükten sonra, kiremit örtülü bir çatıya dönüştürülmüştür. Yapının içine bir asma kat yapılmış, böylece içeriden 2 katlı hale getirilmiştir.

Keçeci Hatun Bölgesi 1129 ada, 41 parselde yer alan Kasım Ağa Sıbyan Mektebi, sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir.

2007 yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler Koruma Kurulunda görüşülmüş ve yapı ile ilgili temel kazısı kararı alınmıştır.

Rölöve projeleri onaylanmış olan yapıda, kazıda elde edilen veriler doğrultusunda restitüsyon ve restorasyon projeleri revize edilmiş ve onaylanmak üzere Koruma Kuruluna sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın