Çalışma alanı, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarih boyunca dört dinin mensubunu barındıran Fener Balat’a komşu olan Lonca Bölgesidir.

Çalışma alanı, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarih boyunca dört dinin mensubunu barındıran Fener Balat’a komşu olan Lonca Bölgesidir. Lonca tarih boyunca; bugünkü etnik çeşitliliği aratmaz şekilde, her millet ve dine açık kozmopolit bir yapıyı oluşturuyordu. Bin yıl önce de bugünkünden farklı olmayan bir kültür mozaiğine sahipti. Sosyolojik açıdan öneminin yanında sokak dokusu ve mimari kimliği ile de kendini ortaya koyan Lonca Bölgesi, Türk sokağının dokusunu yansıtan bitişik nizamlı, bir kısmı kagir, cumbalı, geniş saçaklı ve nitelikli sayılabilecek bina tiplerine de sahiptir.

Bugün hayata bakış açıları ve yaşam tarzları oldukça renkli olan romanların ağırlıklı olarak yaşadığı bu bölgede, zaman içerisinde bakımsızlıktan ve kısmen terkedilmişlikten kaynaklanan görüntü kirliliği ortaya çıkmıştır.

Fatih Belediyesi Etud Proje Müdürlüğü bu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla Cephe Sağlıklaştırma Çalışması başlatmıştır. Terraco Yapı Malz. San ve Tic.’nin boya desteği ile yapılmış olan çalışma kapsamında, Lonca Bölgesi’nin özgün mimari kimliğinin ortaya konulması ve sokağa cephe veren yüzeylerin yenilenerek sokak dokusunun eski canlılığına ve dinamik görüntüsüne kavuşturulması hedeflenmiştir.

Lonca Bölgesi Cephe Sağlıklaştırma İşi Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Çalışma alanı dahilinde bulunan 2876, 2877, 2646, 2648, 2643, 2647, 2879, 2878, 2880, 2881, 2882, 2648, 2884, 2883, 2886, 2887, 2888, 2885, 2651 no’ lu adalarda cephe düzenlemesi gerekli görülen binalar Fatih Belediyesi Etud Proje Müdürlüğü tarafından detaylı bir alan çalışması ile tespit edilmiştir.Alan çalışması ve mimari analizlerin ardından cephe düzenlemesi yapılacak bina sahiplerine planlanan çalışma ile ilgili tebligat dağıtılarak bilgilendirilmiştir.

“Lonca Bölgesi Cephe Sağlıklaştırma İşi” 09.12.2010 tarihinde başlamış ve 06.06.2011 tarihinde tamamlanmış olup yapılan uygulamalar şunlardır:

Sıvası kısmen dökülmüş olan cephelerde sıva tadilatı yapılmıştır. Gerekli görülen cephelerde mevcut sıva tamamen raspa edilerek yenilenmiştir.
Çok hasarlı ve kirli durumda olan BTB ile kaplı binaların kaplaması tamamen sökülerek yerine sıva ve boya yapılmıştır.
Hasarlı durumda olan yağmur iniş boruları ve dereleri yenilenmiştir.
Cephede bulunan elektrik ve data kabloları kablo kanalları ile toparlanmıştır.
Gerekli görülen binalarda çatı konstrüksiyonu ve çatı örtüleri değiştirilmiştir.
Binaların renk seçimleri konusunda ikamet eden vatandaşlarla görüşülerek onların istekleri de değerlendirilmiştir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın