Ali Kuşçu Mahallesinde yer alan Malta Çarşısı Cephe ve Zemin Sağlıklaştırma Projesi; Ferah İzci Sokak, İslambol Caddesi ve Fatih Caddesi’nin bir kısmını kapsamaktadır.

Proje çalışmasında tescilli ve tescilsiz taşınmaz kültür varlıklarının sokağa bakı veren cepheleri ile birlikte avlu duvarları, müştemilat, çeşme vb. mimari elemanların özgün sokak dokusu ve kentsel mobilya ile birlikte korunması, sağlıklaştırılarak yaşatılması ve çağdaş yaşama katılmasının sağlanması amacıyla cephe rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile kentsel tasarım proje çalışmalarına yönelik ihale yapılmış olup, projeler hazırlanmıştır. Söz konusu projeler onaylatılmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın