Sultan İbrahim dönemi (1640-1648) şeyhülislamlarından Muid Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Muid, muallim yardımcısı demektir. Muid Ahmed Efendi 1647 yılında vefat etmiştir. Medresenin yanında ya da dershanesinde medfun olduğu belirtilmektedir. Medrese Ahmed Efendi’nin ölümünden bir süre sonra tamamlanmıştır. Bugün Medrese harap bir halde olup kubbeli bir medrese hücresi ayakta kalabilmiştir.

Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokakta, 2411 ada 23 parseller üzerinde bulunan ancak mevcutta var olmayan Muid Ahmed Efendi Medresesi’nin rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin hazırlatılması amacıyla İl Özel İdaresi’ne ödenek başvurusunda bulunulmuş ve temin edilmiştir.

Yapının projelendirme çalışmaları esnasında kazı yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kazı işlemleri tamamlanmış ve kazı rölövesi 2014 yılında Koruma Kurulu’na onaylatılmış olup, kazı raporu ve kazı rölövesine göre restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmaktadır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın