Sıbyan Mektebinin restorasyon öncesi durumu

Davutpaşa İskelesi Caddesi üzerindedir. 3. Selim’in kalfası Naz Perver Kadın tarafından 1792-1793 tarihinde yaptırılmıştır.

Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi

Davutpaşa İskelesi Caddesi üzerindedir. 3. Selim’in kalfası Naz Perver Kadın tarafından 1792-1793 tarihinde yaptırılmıştır. Sıbyan mektebi, hazire ve çeşmeden oluşan bu küçük külliye, kendi bağımsız arsası içinde yer almaktadır. Barok üslubun ve türünün güzel bir örneği sayılan mektep iki katlıdır.

Kürkçübaşı Mahallesi 1114 ada 26 parselde yer alan Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi, kültürel amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilmiştir. 21/06/2006 tarihinde proje ihalesi yapılarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 28/06/2007 tarihinde onaylanmıştır.

2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı işbirliği ile başlatılmış olan restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın