Zeyrek Sarnıcı’nın üst kotunda, Pervitich Haritası’nda mescid ve medrese olarak gösterilmiş olan eserlerin ortaya çıkarılmaları için, Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmış ve böylece Piri Mehmet Paşa Mescidi’nin temel izlerine ulaşılmıştır.

Piri Mehmed Paşa Mescidi, Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Zeyrek Sarnıcı’nın üst kotunda yer almaktaydı. Günümüzde mescide ait duvar kalıntıları, döşeme kaplamasına ait kalıntılar ve minare kaidesinin bir bölümü ulaşmıştır.

Kaynaklarda adı Piri Mehmed Paşa Medresesi Mescidi, Soğukkuyu Mescidi ve Kanlı Medrese Mescidi olarak da geçen yapının banisi Karamani Veziriazam Piri Paşa’dır. 1543 senelerinde yapılmış olan yapının duvar kalıntıları kalmıştır. Medresesi yıktırılmıştır. Haziresinde Mustakimzade Süleyman Efendi medfundur.

Zeyrek Sarnıcı’nın Belediyemiz tarafından projelendirilmesi ve akabinde restore edilmesi esnasında Zeyrek Sarnıcı’nın üst kotunda, Pervitich Haritası’nda mescid ve medrese olarak gösterilmiş olan eserlerin ortaya çıkarılmaları için, Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde kazı yapılmış ve böylece Piri Mehmet Paşa Mescidi’nin temel izlerine ulaşılmıştır. 11/03/2008 tarihinde kazılar neticesinde çıkarılan verilere göre Belediyemiz tarafından hazırlatılan Piri Mehmed Paşa Mescidi’nin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Koruma Kurulu’nca 03/05/2012 tarihinde onaylanmıştır. Yerinde olmayan ve ihya edilmek üzere projelendirilen yapının Koruma Kurulunca onaylı projelerine göre inşaat, elektrik, makine projeleri de hazırlatılarak yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır.

Onaylı projeler doğrultusunda Temmuz 2012 tarihinde ihya çalışmalarına başlanmıştır ve çalışmalar 2013 yılında tamamlanmıştır. Yapı ibadete açılmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın