Sururi Mahallesi, 3000 ada 19 parsel üzerinde yer almaktadır.

Bir Osmanlı klasik dönem yapısı olan Rüstem Paşa Medresesi, dönemin sadrazamı Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. İnşası 1550-51 yıllarında tamamlanan medrese günümüzde halen ayakta olan yapılardan biridir.16. Yüzyıldan günümüze ulaşan yapı hem dönemi hem de mimarı ile tarihimiz Kare bir plan içine sekizgen revak ve avlu düzeni yerleştirilmiştir. Osmanlının klasik dönem mimari üslup özelliklerini taşıyan bina, sade cephe mimarisine karşın arazi üzerindeki yerleşimi, plandaki bütüncül yaklaşımı ile günümüze ulaşan önemli eserlerden biridir.

2009 yılında uygulama sürecine başlanmıştır. Restorasyon çalışmalarına yapı genelinde tüm cephelerinde atmosferik etkilere dayalı kirlenme mevcut olmakla birlikte yapı çevresinde meydana gelen yangınlardan giriş ve yan cephesi oldukça zarar görmüş, yapıya ait atık su kanallarının bağlantılarının hasarlı olması ve atık suyun cephe duvarlarına serbest akmasından kaynaklanan bozulmalar cephe duvarında oldukça yoğun tahribata yol açmıştır. Tüm cephelerdeki bozulma ve kirlenmeler onaylı proje ve raporlarında belirtilen bilimsel teknikler kullanılarak temizlenerek onarılmıştır.

Yapı genelinde projelendirme aşamasında öngörülemeyen fakat onaylı projeler doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkan strüktür problemler tespit edilmiş olup bilimsel yöntemler kullanılarak ilgili üniversitelerden konunun uzmanlarının hazırladığı ve koruma kurulunun onayladığı raporlar doğrultusunda medrese yapısının güçlendirilme çalışmaları tamamlanmıştır. Medrese yapısı genelinde onarım çalışmaları güçlendirme, temizleme, sağlamlaştırma, aslına uygun malzemelerle tümleme yapılmıştır.

Rüstempaşa Medresesi Restorasyonu tarihi değerlerini restorasyon ilkeleri doğrultusunda doğru yöntemlerle koruyarak gelecek kuşaklara ulaştırma amacıyla çalışmalar 2011 yılında tamamlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın