Hırkai Şerif Mahallesi, Keçeciler Caddesi üzerinde yer almaktadır.

Hırkai Şerif Mahallesi, Keçeciler Caddesi, 2086 ada 52 parselde yer alan yapının rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve tüm tesisat projelerinin hazırlatılması amacıyla İl Özel İdaresi’ne ödenek başvurusunda bulunulmuş ve ödenek temin edilmiştir.

Söz konusu yapıya ait rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projeleri onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Koruma Kurulu, projeleri incelemesi esnasında yapı yerinde olmadığından kazı kararı almıştır.

Kazı çalışmaları tamamlanmış olup, mevcut durum rölövesi ve kazı rölövesi onaylanmıştır, diğer projelerin onay işlemleri devam etmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın