Şehzade Külliyesi Tarihi Yarımada içerisinde, Şehzadebaşı’ndadır. Bulunduğu semte adını veren külliye, Mimar Sinan’ın inşa ettiği ilk selatin (sultanlar) külliyesidir.

1. Süleyman’ın (Kanuni) (1520-1566) kendinden sonra padişah olmasını dilediği Şehzade Mehmed’in anısına adadığı bu caminin Şehzade Mehmed öldükten sonra onun için yapıldığı ya da ondan önce başladığı konusunda kesinleşmemiş tartışmalar vardır. İbrahim Peçevi, Şehzade Mehmed’in ölümünü seferden dönerken Edirne’de duyan Kanuni’nin, cenazenin Manisa’dan getirilmesini emrettiğini, 18 Şaban 950/16 Ekim 1543’te İstanbul’da Bayezid Camii’ndeki cenaze namazından sonra, o dönemi yaşamış ihtiyarlardan duyduğuna göre, daha önce yapımına başlanmış ve temeli yer üstüne çıkmış olan caminin kıble tarafına getirilip gömüldüğünü ve ondan sonra caminin Şehzade Mehmed adına tamamlandığını yazar.

Dış avlu duvarının kuzeydoğu duvarını oluşturan yapılardan biri olan medresenin asimetrik bir planı vardır. Temelde klasik tipolojiye uygun, bir dershane ve yirmi hücreden, hücreler arasında girişin karşısında bir eyvan ve helalardan oluşan basit bir yapıdır. Dershanesi kıbleye dönüktür ve mescit olarak da kullanılmak üzere bir mihrap nişi vardır. Medresede de, camide olduğu gibi, taş polikromisi ve saçak komişlerinin palmet dizisiyle süslendiği görülmektedir. Giriş kapısı üzerindeki kitabede medresenin bitiş tarihi 953/1546-47 olarak verilmiştir. Bu medrese önce 50li, sonra da 60lı medrese olarak İstanbul medreseleri içinde üst düzeyde payesi olan bir eğitim merkeziydi. 1950’den sonra kız talebe yurdu olarak kullanılmak için revakları camekanlarla kapatılmıştır.

Şehzade Külliyesi, tarihi boyunca yangın ve depremlerden zarar görmüştür. 1613 yangınındaki tahribattan sonra 1616′ da tamir edilmiştir. İstanbul tarihinin en büyük yangınlarından biri 1633 yangınıydı ve bunun Eski Odalar’a kadar geldiği biliniyor. Şehzade Külliyesi’nin de bundan zarar gördüğü anlaşılıyor.

Mimar Sinan, Şehzade Külliyesi tasarımıyla Osmanlı klasisizminin başlangıcını belirler. Şehzade Külliyesi bir sultan ve bir sevgi yapısıdır. Kanuni’nin yaşamında olduğu kadar, Sinan’ın yaşamında da Şehzade-Süleymaniye bir diyalektik alışveriş içinde değerlendirilmelidir. Hassa mimarbaşı olduktan sonra sultana yeteneğini ve dehasını göstermek amacıyla akılcı kesin bir tasarım, birçok yenilik ve 16. yy’da artık terk edilmiş bezeme önerileriyle tasarlanan Şehzade Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi için aşılması gereken bir yapıydı. Onu boyutlarıyla geçmek, ondan farklılaşmak ve ölmeden önce cihan padişahının külliyesini bitirmek Sinan için ateşten bir gömlek olmuş olmalıdır.

950 ada 9 parselde yer alan Şehzade Mehmed Medresesi’nin rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve 12/12/2012 tarihinde Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projeleri de hazırlatılarak yapının projelendirme hizmeti tamamlanmıştır.

Yapının restorasyonu onaylı projeleri doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından yapılmaktadır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın