İslambol Caddesi ile Malta Çarşısı Sokağı’nın kesiştiği köşededir.

Eserin II. Mehmed (Fatih) döneminde (1451-1481), hatta Fatih Külliyesi ile birlikte inşa edildiği halk tarafından söylenmekteyse de yapının günümüze ulaştığı şekliyle mimari özellikleri bir 15. yy yapısı olarak kabul edilmesine olanak tanımaz. Yapının Fatih’te Malta Çarşısı Sokağı köşesinde inşa edilmiş olması ve mimari özellikleri, 17. yy’ın sonlarına tarihleme imkanı vermektedir. Said-i Nursi, Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ünlüler çeşitli zaman dilimlerinde bu handa barınmışlardır.

1923 adada yer alan Şeker Hanın rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

04/06/2014 tarih ve 2615 sayılı Koruma Kurulu kararı ile yapının rölövesi onaylanmıştır. Restitüsyon ve restorasyon projelerinin onay süreci devam etmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın