Cibali Mahallesi, 1020 ada 1 parsel üzerinde yer almaktadır.

Tarihçe :

Emir Ahmet Buhari, III. Murat döneminde (1574 – 1595), Buhara’dan gelen bir Nakşi Şeyhidir. Tekkenin bulunduğu yerde yaşamış olan Emir Ahmet Buhari, 1586 yılında burada vefat etmiştir. III. Murat tarafından kendisine bir türbe yaptırılmıştır. Zamanla harap olan türbe ve tekke binaları II. Mahmut tarafından 1816 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.

Türbe cümle kapısı üzerinde Mustafa Rakım imzalı II. Mahmud’un tuğrası ve inşa kitabesi yer almaktadır.

Şeyh Ahmet Buhari Tekkesi, günümüze kadar ulaşmış olan ender örneklerden biridir. Tekke, 2 adet ahşap tekke yapısı, tevhidhane, hamam yapısı, türbe ve hazire alanlarından oluşmaktadır. Tevhidhane ve hamam yapısı günümüze kadar ulaşamamış ancak yapılan kazı çalışmaları ile varlıkları tespit edilmiştir.

Uygulama :

Şeyh Ahmet Buhari Tekkesinde, dernek tarafından önce 2 adet ahşap tekke yapısının, sonra da tevhidhane ve hamam yapısının projeleri hazırlatılmış ve Koruma Kurulu’ndan onaylatılmıştır.Yapıda restorasyon çalışmaları başlamadan önce yapı elemanlarında, bakımsızlıktan kaynaklanan pek çok hasarların varlığı görülmüştür. 1 ve 2 Nolu Ahşap Yapılar ile Tevhidhane Binasının onaylı projeleri doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlayabilmek için Belediyemiz vasıtasıyla 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’na başvurulmuş ve ödenek temin edilmiştir.

Yapının iç ve dış cephe duvarlarında değişik derinlikteki çatlaklar; döşeme, duvar ve çatı arasındaki ahşap elemanlarda rutubetlenme, böceklenme gibi sorunlardan kaynaklanan tahribatlar, yosunlanma, bitkileşme, kirlenme ve çatlaklar mevcuttur. Bunların yanında, kullanımlar sırasında yapının özgün mimari niteliklerine aykırı birçok müdahale de söz konusudur. Uygulama sürecinde tevhidhane binasında araştırma kazısı yapılarak temel izlerine ulaşılmış ve yapı duvarları güçlendirilerek bütünlenmiştir. Yapının ana mekanı ahşap konstrüksiyon olarak yapılmış ve kırma ahşap çatı ile üst örtüsü yapılarak bina rekonstrüksiyon olarak tamamlanmıştır. Ahşap kaplama uygulama ve montajları yapılmıştır. Bir ve iki nolu binaların ahşap karkas uygulamaları, kapı pencere ve dış cephe ahşap kaplama uygulama süreci sonlandırılmıştır. Sözleşme bedeli dahilinde uygulama süreci 2011 yılında sona ermiştir.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel miras sebebiyle UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan Zeyrek bölgesinin oldukça yakınında yer alan Tekke yapısında, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile çok kıymetli bir kültür varlığı daha hayata kazandırılmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın