Restorasyon çalışmaları tamamlanan tekkeden görüntü

Sümbül Sinan Tekkesi, Bizans Dönemine ait Hagios Andreas’ın Krisei Manastırı’nın II. Beyazıd Döneminde, 1486-90 arasında cami ve tekkeye dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. Tasavvufun ve özellikle Halvetiliğin İstanbul’daki gelişiminde, ayrıca şehrin dini folklorunda çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Sümbül Sinan Tekkesi, Bizans Dönemine ait Hagios Andreas’ın Krisei Manastırı’nın II. Beyazıd Döneminde, 1486-90 arasında cami ve tekkeye dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. Tasavvufun ve özellikle Halvetiliğin İstanbul’daki gelişiminde, ayrıca şehrin dini folklorunda çok önemli bir yeri bulunmaktadır.

Sümbül Sinan Tekkesi, Ali Fakih Mahallesi 1177 ada, 77 parsel üzerinde yer almaktadır.

2005 tarihinde İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak proje ihalesi yapılmış, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Projeler, İstanbul IV No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan 2006 tarihinde onaylanmıştır. 2006 tarihinde yine İl Özel İdaresi katkılarından faydalanılarak gerçekleştirilen yapım ihalesiyle restorasyon süreci başlamıştır.

2007 yıl sonu itibariyle ana yapıya ait restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Daha sonra yapının bir parçası olan hamamın restorasyonu ve çevre düzenlemesi işleri 2008 yıl içinde tamamlanarak yapı hizmete açılmıştır.

Sümbül Sinan Tekkesi restorasyonunda kullanılabilir durumda olan tüm özgün elemanlar korunarak yerinde bırakılmışlardır.

Restorasyon öncesi ve sonrası tekkenin üst holünden görüntü

Tekkenin arka bahçesinde yer alan hamamın restorasyon sonrası görüntüsü.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın