Zeyrek Mahallesi, 2442 ada 11 parselde olduğu bilinen yapının banisi Tuti Abdüllatif Efendi’dir.

17. yüzyılın üçüncü çeyreğinde yapılmıştır. Fatih Medreselerinin arka tarafında bugünkü adı Yesarizade olan sokak üzerinde inşa edilmiştir.İkişer kişilik 5 odası bulunmaktaydı, küçük bir medrese idi.

Büyük Fatih yangınından kurtulamayarak tamamen yanmış olduğundan 1918 sonlarında arsa halinde görülmektedir. İhya edilerek hayata kazandırılacak olan medresenin temel izlerine ulaşmak üzere Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü denetiminde temel araştırma kazısı yaptırılmıştır. Çıkan izler ışığında projeleri hazırlatılmış ve onaylatılmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın