2419 ada 36 parseldeki SMÖ yapı önce projelendirilip sonrasında restore edilerek hayata kazandırıldı.

Zeyrek Mahallesi, Fazilet Sokak üzerinde yer alan sivil mimarlık örneği (SMÖ) yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri hazırlatılmış, Koruma Kurulu’na onaylatılmış ve akabinde restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.

2006 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın