2426 ada 9 parseldeki SMÖ yapı önce projelendirilip, sonrasında restore edilerek hayata kazandırıldı.

Zeyrek mahallesinde bulunan Sivil Mimarlık Örneği Yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlatılmış ve IV Nolu Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda mühendislik projeleri de hazırlatılmıştır. Restorasyon işi kapsamında 02.01.2012 tarihinde uygulama sürecine başlanmıştır.

Zeyrek bölgesi sivil mimarlık örneği yapısı olan tarihi yapı günümüze geçirdiği yangın ve yanlış kullanımdan kaynaklanan kalıcı tahribatlar yüzünden özgün kimliğini büyük bir şekilde kaybederek ulaşmıştır. Strüktürel anlamda tamamen fonksiyonunu kaybetmiş olan yapı, tümüyle betonarme olarak nitelendiremediğimiz ek bir yapı ile birleştirilmiş, yakın dönemde geçirdiği yangınla birlikte tamamen harabe haline dönüşmüştür.

Restorasyon çalışmalarına 2012 yılında başlanılmıştır. Uygulama sürecine yapıya bitişik muhdes yapı ve eklentilerin temizlenmesiyle başlandı. Büyük ölçüde yanmış durumda olan ahşap yapı uygulama öncesinde koruma altına alınmıştır. Temel ve bodrum kat beden duvarlarının güçlendirme çalışmaları yapılmış ve ahşap karkas sistem uygulamalarına geçilmiştir. Ahşap karkas sistem onarımı tamamlanan yapının tamamen yanarak yok olmuş olan ahşap çatı örtüsü yenilenmiştir. Dış cephe ahşap kaplama uygulamaları yapılarak ahşap pencere uygulamaları tamamlanmıştır.

İç mekanda ahşap tavan, kapı ve döşeme imalatları tamamlanmış, yapı genelinde boya işleri tamamlanarak restorasyon süreci sonlandırılmıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın