Sulukule Sanat Akademisi ve İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı İşbirliği

Fatih Belediyesi, ülkemizin en saygın üniversitelerinden İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı işbirliği ile Sulukule Sanat Akademisi’nin sanat-eğitim programlarını geliştiriyor.

Yenilikçi bir anlayışla ve dünya sistemine uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacak ve konservatuarlara uyum sağlayabilecek bir anlayışla güncellenecek program, çocuk ve gençlerin gelişmeye açık, çok yönlü yeteneklerini yönetebilmelerine katkı sunacak.

Ayrıca, ilçe halkı başta olmak üzere belli şartları taşıyan kişilere sanatsal ve bilimsel alanda eğitim verecek ve geleneksel müziğin yanında dünya müzik kültürleri ile tanıştıracak olan program kapsamında halka açık sanatsal etkinlikler de düzenlenecek.

Sulukule Sanat Akademisi Akademik Programı

*Program -fiziksel özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte-, 8-16 yaş grubundaki bireyleri eğitip müzik okuryazarı haline getirecek, temel müzik ilkeleri doğrultusunda müzik kültürüne sahip, çalgıda hâkimiyet sağlayabilecek icracılar olarak yetiştirecektir.

*Makamsal müzik ve Batı müziği olmak üzere iki ana alanda verilecek eğitimler, 9 kurda ve toplamda 2+1 yılda tamamlanacaktır.

*Akademide eğitim görmek isteyen adaylar, sınav komisyonu heyetince sınava tabi tutulacak ve sınavda başarılı olanlar alanlarına göre yerleştirilecektir.

*Başvuru durumuna göre değişiklik arz edebilecek şekilde Batı müziği alanında Piyano, Keman, Gitar, Çello, Viyola, Klarnet, Flüt; Türk müziğinde ise Kanun, Ud, Ney, Bağlama, Ritim Sazlar- branşlarında eğitimler planlanacaktır.

*Programa dahil olan öğrencinin eğitim aldığı süre içerisinde çalgı, repertuar, solfej ve müzik kültürü derslerini alması zorunludur.

*Çalgı dersleri bire bir; repertuar, solfej ve müzik kültürü dersleri toplu halde gerçekleştirilecektir.

*Öğrenciler, ilk iki kurda temel solfej eğitimini tamamladıktan sonra 3. Kurdan itibaren alanına bağlı olarak solfej eğitimini sürdürecektir.

*Öğrenciler, 6. kurdan itibaren “birlikte çalma” eğimlerine katılmak zorundadır.

*Kurumun uygun görmesi halinde öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere kur tekrarı yaptırılabilir.

*Kurum öğrencilerin eğitim programı ile olan ilişiğini -alanına bağlı olarak- düzenlemede yetkilidir.

Başvurular Sulukule Sanat Akademisine yapılacaktır.

Sulukule Sanat Akademisi
Adres: Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No:27 Fatih
Tel: 0212 533 07 86
Harita: Sulukule Sanat Akademisine Nasıl Gidilir? Harita İçin Tıklayınız….

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın