STEM eğitim programı sistemi sayesinde Bilgi Evlerimizde görsel malzemeler kullanılarak öğrencilerin görsel ve işitsel hafızalarına hitap edilerek, derslerin daha etkili ve eğlenceli geçmesi sağlanıyor. Bu sayede öğrenciler ezberci eğitimden uzaklaşıp, düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerini kolayca geliştirebiliyor.

Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin birleşiminden oluşan STEM; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, disiplinler arası işbirliğine dayanan ve dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dahil ettiği bir eğitim yaklaşımıdır. Bugünün gençleri Fatih Belediyesi Bilgi Evleri’nde; toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulan problem çözme becerisine sahip, karşılaştığı durumlar konusunda analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm yolları için araştırmacı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler olarak yetişiyor. STEM, eğitiminin başarıya ulaşmasında en önemli etken fiziki ortam ve müfredat yanında öğretmenlerin başarısında yatıyor. Bu nedenle Fatih Belediyesi Bilgi Evleri’nde alanında uzman olan eğitimcilerle çalışılıyor.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın