Hacı Kadın Mahallesi’ndeki Şeyh Ebu’l Vefa Cami’nin bay ve bayan lavabo ve şadırvanları Fatih Belediyesi tarafından yenilenerek, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Şeyh Ebu’l Vefa Cami Tarihçesi
Şeyh Ebu’l Vefa Cami; Fatih Sultan Mehmet Han’ın, fetihten sonra şehri Türkleştirmek için getirdiği halk arasında Konya’dan Şeyh Musliheddin Mustafa Efendi (Şeyh Vefa) de vardı. Fatih Sultan Mehmet, ilk olarak bu zat için Vefa Lisesi’nin bahçesinin bulunduğu yerde bir ibadethane yaptırmıştır. Daha sonra, bugünkü Vefa Caddesi’ndeki camiyi ve yanına da çifte hamamı yaptırmıştır. İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle beraber 1476 olduğu tahmin edilmektedir. Şeyh Ebu’l Vefa Cami‘nin yanına, 1481-1490 yılları arasında da 2. Beyazıt, medrese, derviş hücreleri, imaret (mutfak) ve kütüphane yaptırarak burayı bir külliye haline dönüştürmüştür. 1490 yılında şeyhin ölümü ile kabri üzerine türbesi yaptırılmıştır.
Yıllar içerisinde külliyede tamirler yapılmış, cami görevlileri için lojman eklenmiştir. 1758 yılında tamir görmüş, 1782 yılında ise medrese ve derviş hücreleri yanmış, yanan bölümler ise 1785 yılında I. Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir. 1909 yılındaki yangın ile külliye büyük zarar görmüştür. Çok harap vaziyette kalan cami, yeniden yaptırılmak üzere 1912 yılında yıktırılmış, ancak I. Dünya Savaşı sebebiyle yaptırılmamıştır. Bu arada geçen süre içinde külliyenin diğer birimleri de bakımsızlıktan yok olmuştur. Geriye yalnız Şeyh Vefa’nın türbesi ve çilehanesi kalmıştır, 1994 yılında, Vakıflar İdaresi’nce aslına uygun olarak yeniden yaptırılan Şeyh Ebu’l Vefa Cami son olarak Fatih Belediyesi tarafından yenilenmiştir. Şeyh Vefa Muslihiddin Efendi, Mevlana Celaleddin soyundan olup, Konyalı’dır. Şair ve dönemin ünlü bilginlerindendir. Dar ve basık çilehanesinde çok sade bir hayat yaşamıştır.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın