Kentsel Tasarım Rehberleri

Kentsel Tasarım Rehberleri

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulmuş, Fatih sınırları içinde uygulanacak projelerde kullanılmak üzere, proje bürolarına belediyemiz tarafından dijital ortamda verilen Kentsel Tasarım Rehberleriyle, tarihi yarımadaya yakışır, cumbalı, söveli v.b. cepheler düzenlenmesi sağlanmaktadır. Belediyemize onay için gelen mimari projeler Kentsel Tasarım Rehberleri çerçevesinde incelenmekte, ruhsat aşamasında da cephelerin durumu titizlikle takip edilmektedir. Böylelikle Fatih’te yeni yapıların tarihi yarımadanın dokusuyla uyumlu olması sağlanmaktadır.

Ayvansaray Yenileme Alanı

Ayvansaray Yenileme Alanı

Anemas Zindanları’nın çok yakınında bulunan Ayvansaray Mahallesi, Haliç kıyısındaki Kara Surları içinde yer almaktadır. Proje Alanında toplam 4 ada, 69 parsel bulunmaktadır. Alanın büyüklüğü 19.440 m²’dir. Alanda bulunan yapılardan 4 adeti anıt eser, 15 adedi sivil mimarlık örneğidir. Atik Mustafa Paşa Yenileme Alanı Yenileme Avan Projesi kapsamında yeni yapıların mimari ve kentsel tasarım konsepti ele alınmış ve mahalledeki özgün kültür varlıklarının özelliklerini vurgulamayı amaçlayan yenileme avan projesi 01/06/2010 tarihinde Yenileme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ayvansaray Yenileme Alanı kapsamında yer alan 15 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak onay için İstanbul Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunulmuş ve tamamının Kurul onayı gerçekleşmiştir. Tüm çalışmaların yanı sıra bölge halkına proje tanıtımları yapılarak bilgilendirme çalışmaları ve anlaşma-uzlaşma görüşmeleri devam etmektedir.

Kapalı Çarşı Yenileme Alanı

Kapalı Çarşı Yenileme Alanı

Kapalıçarşı’nın temeli 1461 yılında atılmıştır.Kapalıçarşı ve Çevresi, 26.11.2007 tarih ve 2007/12893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yenileme Alanı ilan edilmiştir. Kapalıçarşı’nın temeli 1461 yılında atılmıştır. Kapalıçarşı ve çevresindeki han yapılarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazıraltılmış ve onaylanmak üzere Koruma Kurulu’na sunulmuştur. Koruma Kurulu’nun yerinde inceleme ve akabinde onay işlemleri devam etmektedir.

Yazmaya başlayın ve aramak için ENTER tuşuna basın